نکته هایی که مردان در بحث کردن با همسرشان باید بدانند !!

نکته هایی که مردان در بحث کردن با همسرشان باید بدانند !!  , اگر بعد از هر لبخندی هیچ وقت خدارا شکر نمی کنید . حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید ! در هواپیما ارم میگیرید در حالی که نمیدانی خلبان کیست ! چگونه در زندگی ات اران نمیگیری

Read More

اصول خوش پوشی بارنگ کهکشان

اصول خوش پوشی بارنگ کهکشان  ,اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـی کـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمی هستند. در زیـر بـه اصـول کـلـی انتـخاب و هماهنگ کردن لباسها با یکدیگر به شما معرفی میکنیم . با ما همراه باشید چراکه جذابیت حق شماست… اصول خوش پوشی بارنگ کهکشان  

Read More

درمان خشکی مو در طب سنتی

درمان خشکی مو در طب سنتی ,موهای خشک و شکننده به مراقبت های خاصی نیازمند هستند . با این مراقبت ها موهای خود را قابل تحسین کنید . در مقاله زیر به ۴ مورد از روش های خانگی اسان اشاره میکنیم تا به طور مرتب و به راحتی  موهای خودرا از اسیب دیدگی و شکنندگی 

Read More