ورزش جهت حجیم شدن ران

ورزش جهت حجیم شدن ران چاقی پاها و یا همان چاق کردن پاهای لاغر با حرکات ورزشی بهتر و ماندگار ترخواهد بود. به طور کلی انجام حرکات ورزشی یکی از بهترین ها برای تغییرات در اندام و رسیدن به تناسب اندام هستند و مطمئن باشید که هر پزشک متخصصی با این عقیده موافق است.   برای

Read More

ورزش جهت حجیم شدن گردن

وقتی با دیگران برخورد می کنید، اولین چیزی که توجه آنها را جلب می کند چهره شماست، برای همین جای تعجب نیست که همه ما نهایت سعی خود را می کنیم تا خوش قیافه به نظر برسیم. جذابیت برای همه اهمیت دارد. چه بخواهید چه نخواهید دیگران درباره قیافه شما قضاوت می کنند. چهره ما

Read More

تاور کرین متحرک

تاور کرین ثابت : این تاور کرین ها  در جایی ثابت متصل میشود و به همین دلیل ثابت بودن شعاع چرخش و کاری ان مختص همان شعاع تاور کرین که برنامه ریزی شده  می باشد . تاور کرین متحرک: این نوع تاور کرین هم به سه دسته خود تقیسم می شود که عبارتند از :

Read More